Odkazující stránky

Autor: Martin Matějka

Odkazující stránky lze vzhledem k optimalizaci pro vyhledavače lze chápat dvěma způsoby. Odkazující stránka může být stránka, ze které vede zpětný odkaz na váš web. Tato stránka předává část svého ranku stránce, na kterou odkazuje - tedy na tu vaši. Vzhledem k měření návštěvnosti pomocí Google Analytics mohou být Odkazující stránky chápány jako zdroj návštěvnosti vašeho webu (další zdroje návštěvnosti jsou popsány u pojmu Google Analytics)

Chybí vám zde nějaký pojem? Přidejte ho!