Autoři

Autorů tohoto webu může být (a věřím, že bude) celá řada. Prozatím se o web starám sám a proto mne prosím nekamenujte, že je to tu zatím takové prázdné. Proto bych chtěl požádat ty z Vás, kteří se v oblasti SEO / SEM pohybují, přispěte vlastním pojmem! Děkuji!