Inbound marketing

Autor: Lukáš Pítra Inbound marketing je snahou upoutat pozornost cílové skupiny na internetu bez nutnosti přímo platit za reklamní prostor. Zatímco placené reklamní nástroje (např. PPC nebo bannerová reklama) si zájem vynucují silou rozpočtu, inbound marketing má za cíl pozornost si zasloužit. Do inboundových metod patří tvorba skvělého obsahu, práce se sociálními sitěmi, budování odkazové popularity nebo "on-page" optimalizace webu pro vhodné dotazy. Zatímco někteří chápou inbound jako nový myšlenkový proud a přístup k marketingu (ač sám pojem se používá již od roku 2005), jiní chápou inbound jen jako moderněji pojmenované a chápané SEO. Zajímavé zdroje informací: http://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketing http://www.lukaspitra.cz/pocujte-kefalin-co-je-to-inbound-marketing/ http://www.slideshare.net/h1cz/inbound-marketing-v2
Chybí vám zde nějaký pojem? Přidejte ho!