Bounce rate

Autor: Martin Matějka

Ukazatel v analytickém systému Google Analytics. Ukazuje, kolik procent návštěvníků danou cílovou stránku ihned po příchodu opouští. Jinými slovy ukazuje jak je daná stránka pro návštěvníky zajímavá. Čím je toto procento nižší, tím lépe = tím je stránka zajímavější.

Chybí vám zde nějaký pojem? Přidejte ho!